Archief

'Specifiek woningprobleem gescheiden vrouwen'

Er zou sprake zijn van een specifiek woningprobleem voor net gescheiden vrouwen in Westland. Dat komt naar voren in een rondvraag die de fractie van Westland Verstandig in een commissievergadering van de gemeenteraad gaat stellen.

"Mijn fractie is recentelijk in een Wateringse, Monsterse en 's-Gravenzandse echtscheidingssituatie benaderd door de vrouwelijke partner, die om diverse redenen de echtelijke woning diende te ontruimen. In alle drie de gevallen waren er kinderen bij betrokken", aldus fractievoorzitter Peter Duijsens.

Hij vervolgt: "In alle drie de gevallen bleek er geen goede woning aangeboden te kunnen worden door de woningcorporatie. In twee gevallen werd zelfs verwezen naar woningen in de buurt van het Hollands Spoor in Den Haag. Dit kan niet. De betreffende personen zijn sociaal maatschappelijk gebonden aan de kern waarin zij woonachtig zijn en in ieder geval de kinderen gaan naar school in de betreffende kern."

Westland Verstandig wil weten, of deze problematiek bij het college van B en W bekend en of het college bereid is om hier handelend op te treden richting de woningcorporaties?