Archief

Oplossing voor vleermuizenprobleem Wateringen

Woningcorporatie Wonen Wateringen heeft een oplossing gevonden om de Oranjewijk in Wateringen verder te ontwikkelen, zonder dat de populatie vleermuizen in de wijk daaronder lijdt. De bedoeling is om één huizenblok te slopen, en bij het andere huizenblok 's nachts netten voor de aanvliegroute aan te brengen, zodat de beesten niet meer naar binnen kunnen. Het slopen moet gebeuren in de tijd dat de kraamperiode voorbij is.

De oplossing wordt vrijdag besproken op het ministerie van Economische Zaken. Wonen Wateringen-directeur André van den Berg vroeg begin juli het Westlandse college om bemiddeling met het ministerie. Burgemeester Van der Tak heeft daarna zijn contacten in Rotterdam benaderd. Er werd zelfs gesproken met Diergaarde Blijdorp, die kennis over vleermuizen heeft. Wethouder El Mokaddem legde contact met het ministerie.

Volgens Van den Berg zit er op dit moment een kolonie van 70 vleermuizen in de Wateringse Oranjewijk, die zich verplaatst tussen de verschillende huizen. Een aantal huizen zijn aangepast zodat de zeldzame beesten naar binnen en buiten kunnen. Twee verpauperde huizenblokken in de Oranjewijk moeten nog zeker drie jaar blijven staan, omdat er vleermuizen in zitten en dus niet gesloopt mogen worden. Het ministerie wilde geen ontheffing van de Flora- en Faunawet afgeven.

Vrijdag wordt de oplossing van Wonen Wateringen dus besproken in Den Haag. "Ik heb vertrouwen in het gesprek, anders zou ik het niet aan gaan", aldus Van den Berg. "Wij willen de kolonie vleermuizen behouden. Met het gesprek kunnen we elkaar in de ogen aankijken".