Archief

Aantal muskusratten onder controle

De muskusrattenpopulatie in Delfland is onder controle. Dat meldt het Hoogheemraadschap van Delfland. Vorig jaar zijn 358 muskusratten gevangen, negen meer dan in 2013. De muskusratten maar ook beverratten zijn een bedreiging voor dijken en waterveiligheid. Ze graven lange gangenstelsels en holen in oevers en dijken. De ratten planten zich snel voor en hebben nauwelijks natuurlijke vijanden.

Het Hoogheemraadschap werkt met vijf andere waterschappen samen om de muskusratten te vangen. Waterschap Rivierenland voert de bestrijding daadwerkelijk uit. Delfland is van plan deze samenwerking nog zeker vier jaar te continueren.

Categorieen:
Algemeen