Archief

Stichting op komst voor Westlandse veteranen

Westland krijgt een eigen stichting voor de veteranen uit de streek. Doel ervan is het bevorderen van onderlinge contacten tussen oude en jonge veteranen in het Westland.

Verder wordt het met een dergelijke stichting mogelijk om veteranen waar nodig te verwijzen naar deskundige zorginstanties. Dinsdag 25 augustus wordt de oprichtingsakte getekend. In de streek zijn er zo'n 470 veteranen.

Het bestuur bestaat uit voorzitter Kees Verkade, secretaris Michel van Zwet en penningmeester Ellen Siersma-van der Logt. De bedoeling is dat er meerdere activiteiten worden georganiseerd voor en door de veteranen. Daarnaast moeten er schoolprojecten opgezet worden en is het de bedoeling om een monument op te richten. De Westlandse Veteranendag van dit jaar wordt gehouden op het Wilhelminaplein in Naaldwijk.