Archief

Arcade: 'Wij maken geen onderscheid naar afkomst'

Woningcorporatie Arcade zegt bij de hoogte van de huurprijzen geen onderscheid te maken naar afkomst, zoals wordt verondersteld in vragen die de LPF-fractie bij het college van B en W van Westland heeft ingediend. Verder stelt Arcade, dat er geen afspraken tussen haar en de gemeente zijn gemaakt over aangepaste huurprijzen voor verblijfsgerechtigden.

"Ons huurbeleid is gebaseerd op de voor iedere woning vastgestelde streefhuur. De streefhuur zal nooit hoger zijn dan de op basis van de puntwaardering vastgestelde maximaal redelijke huurprijs", verklaart Arcade. De streefhuur kan per marktsegment verschillend zijn, maar is voor iedere huurder die een woning wil gaan huren in dat betreffende marktsegment van toepassing.

Wel wijst Arcade er tot slot op, dat het landelijke beleid sinds kort (1 juli 2015) wel zo is, dat woningcorporaties passend moeten toewijzen. "Dit kan betekenen dat huurprijzen op de betaalbaarheidsgrens moeten worden afgetopt", zegt de corporatie.

Categorieen:
WestlandAlgemeen