Archief

GBW dringt aan op studenten in Pijletuinenhof

De fractie van GemeenteBelang Westland (GBW) blijft druk uitoefenen op het college van B en W om het leegstaande complex Pijletuinenhof in Naaldwijk te benutten voor studentenhuisvesting. GBW heeft dat tot uiting gebracht in nieuwe schriftelijke vragen aan het college van B en W.

De fractie verwijst naar de ombouw van een voormalig kantoorpand in Rijswijk om tegemoet te komen aan de woningbehoefte van studenten aan de Technische Universiteit in Delft. "Extra studentenhuisvesting in het centrum van Naaldwijk betekent meer omzet voor de Naaldwijkse horeca en winkels", aldus GBW. "Bovendien zal er met de komst van de Horti Campus ook studentenhuisvesting nodig zijn."In de beantwoording van eerdere vragen van GBW heeft het college gesteld, dat senioren de primaire doelgroep zijn op deze locatie. De fractie stelt, dat de aanpassingen die nodig zijn om het pand weer geschikt te maken voor senioren dermate groot zijn, dat het onwaarschijnlijk is dat dit daadwerkelijk zal plaatsvinden. Voor tijdelijke huisvesting van studenten gelden andere eisen, aldus GBW. De fractie wil weten of het college al gesproken heeft met zorginstelling Careyn, de eigenaar van de Pijletuinenhof.

In zijn beantwoording had het college overigens gesteld, dat behoud van de Pijletuinenhof voor studentenhuisvesting niet voor de hand liggend is aangezien het gebouw sloopwaardig is. Het complex staat overigens al maandenlang te koop.