Archief

'Biedt maatwerk voor tuinderswoningen die niet in de weg staan'

Er moet een oplossing komen voor ex-tuinders die hun woning, ook al staat deze niet in de weg, praktisch niet kunnen verkopen omdat er een agrarische bestemming op rust. Dit is de gedachte achter een voorstel dat GemeenteBelang Westland (GBW) begin september in een raadscommissievergadering naar voren brengt.

Heel wat tuinders hebben in de afgelopen jaren hun kwekerij verkocht, maar zijn wel in de bijbehorende woning blijven zitten. Verkoop aan een particulier is niet mogelijk, omdat de woning een agrarische bestemming heeft. Om de toekomst van de ontwikkelingen in de tuinbouw niet in de weg te zitten, is het beleid van de gemeente er op gericht, dat er geen burgers in tuinbouwgebieden gaan wonen.Maar als zulke woningen aan de rand van een tuinbouwgebied staan en toekomstige herstructurering niet in de weg staan, zou er een ontheffingsmogelijkheid moeten komen, vindt GBW.Verder zou het criterium "dat per bedrijf ten minste één bedrijfswoning blijft" geschrapt moeten worden uit de bestemmingsplannen voor het duurzaam glastuinbouwgebied, aangezien dit criterium inmiddels is achterhaald ten gevolge van automatisering, stelt de fractie.

Voorgesteld wordt om een onafhankelijke commissie in te stellen, bestaande uit raadsleden, vertegenwoordigers uit het glastuinbouwbedrijfsleven en deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening, die in voorkomende gevallen een advies aan het gemeentebestuur kan geven.

Categorieen:
WestlandAlgemeen