Archief

Westland verder in gebreke bij huisvesting asielzoekers

De provincie Zuid-Holland maakt zich zorgen over de huisvesting van vluchtelingen in Westland. De gemeente slaagt er herhaaldelijk niet in om het aantal aan haar toegewezen asielzoekers van een woning te voorzien. Daarom wil de provincie overleg met de gemeente en woningcorporaties.

Een en ander blijkt uit een brief van de provincie die woensdag naar buiten is gebracht door LPF-Westland. Deze fractie heeft eerder deze week al schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting van asielzoekers.

Volgens genoemde brief had de gemeente Westland in het eerste halfjaar 111 vluchtelingen moeten huisvesten (een zogeheten taakstelling van 86 plus de achterstand van 25 die op 1 januari bestond). In de praktijk heeft de gemeente er 79 aan een woning kunnen helpen, waardoor de achterstand per 1 juli is opgelopen tot 32.In de tweede helft van dit jaar moet Westland in totaal 123 asielzoekers huisvesten, zijnde een taakstelling van 91 plus de achterstand van 32 die per 1 juli bestond. De provincie heeft verder aangegeven, dat er voor 1 oktober al minimaal 78 vergunninghouders moeten zijn ondergebracht.

De LPF denkt daar heel anders over. "Is het college bereid om, zolang de woningmarkt in Westland op slot zit, te bewerkstelligen dat er slechts kleine aantallen, denk aan een klein percentage van beschikbaar gekomen huurwoningen, beschikbaar te stellen voor vergunninghouders".

Categorieen:
WestlandAlgemeen