Archief

Onderzoek naar alternatieve locaties windmolens

De provincie Zuid-Holland gaat voor onder meer Maassluis en Hoek van Holland bekijken of er op alternatieve locaties windmolens geplaatst kunnen worden. Zo heeft Maassluis bezwaar gemaakt tegen het nu voorgenomen Windmolenpark Nieuwe Waterweg, maar de turbines moeten er toch komen.

De voormalige stadsregio Rotterdam moet in totaal 150 megawatt aan windmolens plaatsen. Diverse gemeenten bleken echter niet te kunnen voldoen. Enerzijds om technische redenen, anderzijds om bezwaar tegen de locaties. Zo zou het windpark tussen Maassluis en de Hoek voor slagschaduw zorgen bij appartementencomplex 't Leye Lant in Maassluis.

Voor Maassluis wordt de locatie langs het water bij bedrijventerrein/begraafplaats De Dijk onderzocht. In Hoek van Holland gaat het om een locatie bij de pier, langs de Verlengde Nieuwe Waterweg en op het terrein van Stena Line. Verder wordt er gesproken over een, niet nader genoemde, alternatieve locatie bij het kustdorp.

Ook het initiatief van ABC Westland in Poeldijk om twee windmolens op het bedrijventerrein te plaatsen, wordt bekeken. In totaal gaat het om 32 nieuwe locaties in de provincie, waarvan drie buiten de voormalige stadsregio.

In het onderzoek van de provincie wordt rekening gehouden met geluid, slagschaduw, natuur en landschap. Voldoen de locaties, dan worden ze opgenomen in de nieuwe Visie Ruimte en Milieu. Dat is een eerste stap om de turbines planologisch mogelijk te maken.