Archief

Wateroverlast De Lier in 2016 aangepakt

De wateroverlast in de Van Rijnstraat en Oranjestraat in De Lier moet vanaf 2016 verleden tijd worden. Het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Westland hebben, samen met de bewoners, een maatregelenpakket opgesteld en aan de hand daarvan wordt de buurt grondig opgeknapt.

De werkzaamheden bestaan uit het loskoppelen van de straatputten van het riool. Het regenwater stroomt daardoor straks naar de sloten. Verder komt er in de Oude Lierpolder, waarin de straten zijn gelegen, een zogenoemde bergingskelder, waarin overtollig regenwater wordt opgevangen. Ook wordt in het gemaal een extra afvoerpomp geïnstalleerd, die het overtollige water bij hevige regenval kan afvoeren.

De wateroverlast in De Lier speelde onder meer in oktober 2013, toen er sprake was van zware regenval. Diverse straten liepen onder.