Archief

Vanaf 2018 zuiveringsplicht voor tuinders

Tuinders in onder meer het Westland zijn vanaf 1 januari 2018 verplicht om gewasbeschermingsmiddelen uit hun afvalwater te zuiveren. Dat is een maatregel die het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil nemen.

De zogenoemde zuiveringsplicht is nodig, omdat bepaalde middelen nu niet worden gezuiverd door de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Daardoor blijven ze in het water aanwezig. In onze regio zitten vooral de wateren in de Oranjepolder, Hoefpolder, Oude Campspolder en polder Nieuwland vol met bestrijdingsmiddelen afkomstig uit de glastuinbouw, zo blijkt uit de waterkwaliteitsrapportage 2014 van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Het hoogheemraadschap en kwekersorganisatie LTO Glaskracht hebben bekeken of het voor Westlandse tuinders mogelijk is om tegen betaling gebruik te maken van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Dit blijkt mogelijk. In overleg met het ministerie worden de uitkomsten van dat onderzoek verder uitgewerkt.