Archief

'Niet nog meer asielzoekers in zelfde straat'

De raadsfractie van de LPF vindt dat de gemeente Westland niet meer vluchtelingen moet huisvesten in de Gerrit van Heemskerkstraat in Naaldwijk. Er zijn volgens die partij in het laatste half jaar drie woningen toegewezen aan asielzoekers en dat vindt de LPF wel de limiet voor deze straat.

De fractie wil van burgemeester en wethouders onder meer weten of zij het met de LPF eens zijn, dat een evenredige verdeling over de diverse dorpen/wijken/straten beter is dan een concentratie van deze mensen in een of een paar straten.

Alle gemeenten in ons land krijgen, gekoppeld aan hun inwonertal, elk jaar een taakstelling van het Rijk om een bepaald aantal asielzoekers te huisvesten. In het begin van dit jaar heeft LPF-Westland een motie ingediend om het aantal te huisvesten asielzoekers omlaag te brengen, omdat Westland niet aan deze opgave zou kunnen voldoen. "Eigen jongeren kunnen we nauwelijks huisvesten en de markt voor sociale huurwoningen staat al ernstig onder druk", motiveert fractievoorzitter Dave van der Meer.

De motie is door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen en onlangs heeft het college een schriftelijk verzoek gedaan aan het ministerie om de taakstelling voor Westland terug te brengen. "Heeft het college al een antwoord ontvangen van het ministerie?", zo wil de LPF weten.