Archief

Vaste verbinding vervangt mobiele pomp Maasdijk

De mobiele waterpomp die in Maasdijk staat, wordt dit jaar vervangen door een vaste verbinding, een zogeheten aflaat. Dit laat Hoogheemraadschap Delfland weten. De verbinding bestaat uit twee stuwen en aansluitende duikers.

De constructie is nodig omdat Maasdijk als knelpunt is aangewezen in de strijd tegen wateroverlast. Deze vervangt de mobiele pomp, die nu op die plek een tijdelijke oplossing biedt.

Het project is een van de maatregelen vanuit de Proeftuin Oranjepolder, een samenwerking tussen de gemeente Westland, Hoogheemraadschap Delfland en belanghebbenden in het gebied. De Oranjepolder is in 2008 als proeftuin gekozen vanwege regelmatig optredende wateroverlast. Het ontwerpprojectplan voor dit project is afgerond en wordt nu ter inzage gelegd.