Archief

'Oude raadhuis niet verkopen'

De gemeente Westland moet eigenaar blijven van "het meest waardevolle rijksmonument" dat zij nu heeft: het oude raadhuis aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk. Dat betoogde het Genootschap Oud-Westland maandagavond bij monde van voorzitter Wil van den Bos ten overstaan van een gemeenteraadscommissie.

Die commissie kon vragen stellen over het voorstel van het college van B en W om over te gaan tot verkoop van het oude raadhuis. Mede omdat hiervoor nogal wat kosten moeten worden gemaakt, heeft Oud-Westland er weinig vertrouwen in, dat een particuliere ondernemer in staat is de monumentale staat van het pand te waarborgen. Volgens een rapport moet er voor een bedrag van meer dan 106.000 euro aan het pand worden opgeknapt.

De leden van de raadscommissie leken zich overigens goed te kunnen vinden in het voorstel van B en W, dat binnenkort op de agenda van de gemeenteraadsvergadering zal staan. Wat het college betreft, wordt er een horecagelegenheid gevestigd, met mogelijke nevenfuncties zoals trouwzaal, vergaderruimte of museum. Een toekomstig uitbater moet zich vanzelfsprekend aan een aantal criteria houden, zoals het behoud van de historische identiteit van het pand.