Archief

Odfjell riskeert stillegging activiteiten

Na een uitgebreide controle in maart door diverse inspectiediensten riskeert het schuin tegenover Maassluis gelegen tank- en overslagbedrijf Odfjell dat bedrijfsactiviteiten stil moeten worden gelegd. Dit laat Milieudienst DCMR weten. De conclusie van de inspectiediensten is namelijk dat Odfjell onvoldoende verantwoordelijkheid toont voor de veiligheid op zijn terrein.

Een zwaarwegend aspect is, dat het opslagbedrijf niet kan aantonen wanneer de tanks voor het laatst zijn geïnspecteerd. Zo zijn er verouderde, drijvende daken van opslagtanks die de dampen onvoldoende tegenhouden. Totdat de verouderde daken vervangen zijn, mag het bedrijf in die tanks alleen stoffen opslaan, die niet uitdampen.

"Odfjell heeft een grote achterstand en moet verbeteren", zegt Jan van den Heuvel, directeur van de DCMR. "We hebben gezamenlijk strikt geïnspecteerd; het gaat immers om de veiligheid. Odfjell moet in korte tijd onderbouwen dat een groep grote tanks naar behoren is onderhouden. Doet het bedrijf dat niet, dan volgt bestuursdwang." Als er een acuut risico is, zal er direct worden opgetreden. Naar aanleiding van de inspectie heeft Odfjell inmiddels al een paar tanks uit bedrijf genomen.

Functionarissen van de Veiligheidsregio Rijnmond (VRR) hebben tijdens de inspectie ook meerdere tekortkomingen op blus- en koelvoorzieningen geconstateerd. De VRR heeft Odfjell voor deze tekortkomingen een dwangsom opgelegd.

Categorieen:
Maassluis Algemeen