Archief

Zorgen over werkzaamheden strandkiosken

De deelraadsfractie van CDA Hoek van Holland wil weten waarom de werkzaamheden aan de nieuwe winkeltjes en de openbare voorzieningen aan de Badweg ter hoogte van de Zeekant stil liggen. Hierover zijn door de fractie schriftelijke vragen ingediend bij het dagelijks bestuur.

Met de vorstperiode in aantocht wil de fractie weten, wat de reden is voor de vertraging en wanneer het dagelijks bestuur verwacht dat de werkzaamheden klaar zijn. Met name voor bijvoorbeeld de EHBO-vereniging is het volgens de fractie van belang dat de openbare voorziening ruim voor het strandseizoen gereed is, zodat de EHBO gelegenheid heeft om deze goed in te richten met faciliteiten.