Archief

Vragen over onderzoek sociaal beleid

De fractie van Progressief Westland wil van het college van B en W weten of de gemeente Westland dit jaar nog mee gaat doen aan de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg, uitgevoerd de vakcentrale FNV. Het betreft een tweejaarlijks grootschalig vergelijkend onderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten.

Omdat de gemeente in 2009 niet heeft deelgenomen, had Progressief Westland daarover al een keer mondelinge vragen gesteld. In de maand oktober zijn er volgens de fractie door de FNV drie verzoeken tot medewerking aan de gemeente Westland verstuurd. Tot op heden zou er op geen van deze verzoeken gereageerd zijn.

Categorieen:
Westland Algemeen