Archief

GS: geen alternatief voor Middenzwet

Het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland voelt niets voor een aangepaste ontsluiting van de Middenzwet in Wateringen op de Veilingroute. Dit blijkt uit de antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke vragen van enkele CDA-leden in de Provinciale Staten.

Omwonenden in dit tuinbouwgebied maken zich grote zorgen over de veiligheid van met name fietsers op de smalle Middenzwet als gevolg van de voorgenomen aanleg van een nieuwe, meer westelijk gelegen aansluiting op de Veilingroute.

Recente verkeerskundige onderzoeken, zowel van de gemeente Westland als van de bewoners van de Middenzwet hebben volgens Gedeputeerde Staten aangetoond, dat de verkeersveiligheid op de Middenzwet, objectief gezien, niet in het geding is. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente Westland om te bepalen of zij aanvullende maatregelen wil treffen om tegemoet te komen aan het (subjectieve) gevoel van verkeersonveiligheid van de bewoners, aldus GS.

Verder wordt er op gewezen, dat de gemeente Westland oorspronkelijk ook enkele andere naburige wegen zou inzetten voor ontsluiting richting de Veilingroute, waaronder de Van der Dussenlaan. Nadat de provinciale plannen al bekend waren gemaakt, heeft de gemeente Westland ontheffing verleend aan Ter Laak Orchids om te ontsluiten via de Middenzwet in plaats van via de Van der Dussenlaan, stelt de provincie.