Archief

B&W Westland: korten op bewegingsonderwijs

Burgemeester en wethouders van Westland hebben een voorstel gedaan om € 550.000 te schrappen uit de begroting voor het bewegingsonderwijs. Als de bezuinigingen doorgaan, krijgen 10.000 kinderen uit het basisonderwijs niet langer les van vakleerkrachten, maar van docenten uit andere vakgebieden, die een korte cursus lichamelijke opvoeding hebben gevolgd.

Volgens Erik de Jong, directeur van openbare basisschool De Driekleur in 's-Gravenzande, doen zulke bezuinigingen afbreuk aan de gezondheid van kinderen. De vrees is dat met het verdwijnen van vakleerkrachten ook kennis verdwijnt over het belang van het jong beginnen met regelmatig bewegen. Bovendien zouden de bezuinigingen vijftien vakleerkrachten de baan kosten.

Donderdag 10 november a.s. reageert de gemeenteraad bij de behandeling van de Programma Begroting over 2012-2015 op de voorgestelde plannen van het college.