Archief

Waterman Natuurlijk! doet beroep op raad

Het burgerinitiatief Waterman Natuurlijk! heeft per brief de Westlandse gemeenteraad opgeroepen om het alternatief voor openluchtzwembad De Waterman in Wateringen een eerlijke kans te geven. Op 10 november bespreekt de raad de programmabegroting 2012-2015 en daarin wordt de sluiting van het zwembad in 2016 aangekondigd.

De initiatiefnemers vinden het verdwijnen van het zwembad onacceptabel. Omdat ook De Hoge Bomen in Naaldwijk dicht moet, is er te weinig zwemwater. "In Nederland is er gemiddeld één zwembad op 23.500 inwoners. Dat zou betekenen dat we in Westland vier zwembaden zouden moeten hebben," aldus de brief aan de raad. Volgens de begroting blijven er drie zwembaden in Westland over.

De Wateringers zijn voor behoud van De Waterman, in 2007 zijn 4500 handtekeningen opgehaald en aan de gemeente aangeboden. De initiatiefnemers hebben met behulp van projectontwikkelaars een alternatief opgesteld en aan de raad voorgelegd. Die reageerde in 2009 enthousiast.

"De gemeente zou het verder gaan uitwerken. Daarna is het stil geworden, en hebben we niets meer gehoord." De raad wordt gevraagd te bevorderen dat serieus naar het plan wordt gekeken, zodat er toch een zwembad in Wateringen kan blijven.