Archief

Scouting Kwintsheul: Heroverweeg subsidies

Scouting Kwintsheul vindt het van onbehoorlijk bestuur getuigen als de voorgenomen bezuinigingen op subsidies al volgend jaar in Westland worden doorgevoerd. De scouting heeft de gemeenteraad gevraagd om nog eens goed naar de herijking van het subsidiestelsel te kijken.

Scouting dreigt een zesde van haar inkomsten te verliezen en zal de contributie moeten verhogen. Gevreesd wordt dat het lidmaatschap dan vooral voor jongeren uit lagere onbetaalbaar wordt. De scouting verliest daarmee haar laagdrempeligheid, wat ten koste gaat van het maatschappelijk belang.

Volgens de scouting vraagt de gemeente aan de verenigingen om de eigen fondsenwerving te intensivering. Gezien de tijd die de vrijwilligers daar nu al aan besteden, is dat een onmogelijke opgave, aldus de vereniging. Dat zou ten koste gaan van de activiteiten voor de kinderen.

Scouting Kwintsheul zegt te begrijpen dat er bezuinigingen nodig zijn, maar zet vraagtekens bij de manier waarop. "Eerst wordt het laaghangende fruit bij het jeugd en jongerenwerk aangepakt. Sport en organisaties met betaalde krachten worden tot nu toe grotendeels ontzien."

Categorieen:
Westland Algemeen