Archief

Geen voetpad in Heijdse duinen

Het Hoogheemraadschap van Delfland voelt niets voor een voetpad in het duingebied bij Ter Heijde. Volgens Delfland zou het voetpad regelmatig onderstuiven en dat zand moet dan worden weggeveegd. Als er een voetpad ligt, is er geen ruimte meer voor dat weggeveegd zand. Bovendien vindt Delfland dat een extra pad de natuurfunctie verder aantast.

De gemeente Westland had naar aanleiding van een door de gemeenteraad eerder dit jaar aangenomen motie het verzoek om een voetpad bij Delfland neergelegd. Die vraag was opgekomen nadat bekend was geworden dat er in het duingebied een nieuw fietspad zal worden aangelegd. Volgens Westland zou een voetpad technisch gezien binnen de strook van tien meter tussen de afrasteringen aan één van de zijden van het fietspad kunnen worden gerealiseerd.

Ook heeft Delfland het verzoek van Westland afgewezen om het nieuwe fietspad, dat nu is geprojecteerd aan de landzijde van Ter Heijde, door de duinen te laten lopen. Het college verwacht deze maand een nieuwe brief van Delfland over het fiets- en voetpad. Gezien de lopende discussie en het feit dat hier niet gaat om een gemeentelijke investering, is dit onderwerp niet in het meerjarig investeringsplan opgenomen.

Categorieen:
Monster Westland Algemeen