Archief

Opknappen Strandweg los van Kaap de Goede Hoek

Het dagelijks bestuur van Hoek van Holland heeft besloten de herinrichting van de Strandweg los te koppelen van het project Kaap de Goede Hoek, waardoor de werkzaamheden aan deze weg eerder kunnen beginnen. Dat zegt het dagelijks bestuur in antwoord op vragen vanuit de deelraad.

Eigenlijk had al in mei een beslissing moeten worden genomen over de Strandweg. Oorspronkelijk was de besluitvorming daarover gekoppeld aan het ontwikkelingsplan Kaap de Goede Hoek, met name voor wat betreft aanpassingen aan de zeewering.

Het dagelijks bestuur heeft die zaken nu ontkoppeld en werkt aan een inrichtingsplan voor de Strandweg, dat apart aan de deelraad kan worden voorgelegd. Dan zal er ook meer duidelijkheid gegeven worden over de planning en uitvoering.