Archief

Nieuwe formule bij schuldhulpverlening

Het college van B en W van Westland heeft uitgelegd, hoe het de gemeente is gelukt om binnen enkele maanden de wachtlijsten bij de schuldhulpverlening weg te werken. In antwoord op schriftelijke vragen van LPF Westland, is vrijdag onder meer gewezen op een personeelsuitbreiding, zowel van permanente als van tijdelijke aard.

Maar dat is niet de enige verklaring voor het 'verdampen' van de wachtlijsten. Er wordt nu ook gewerkt met een voorbereidingstraject, waarin onder meer wordt bezien of de betrokkene misschien recht heeft op onbenutte toeslagen en/of voorliggende voorzieningen die de schuldenlast kunnen verlagen of het inkomen kunnen verhogen.

Een derde aspect betreft het instellen van uitsluitingsgronden. Voorheen had iedereen in Westland, zonder enig voorbehoud, toegang tot schuldhulpverlening. Het gevolg was dat er dossiers van niet-meewerkende, ongemotiveerde, recidiverende dan wel weigerende cliƫnten geopend bleven. Een nieuwe wet gaat gemeenten verplichten om deze uitsluitingsgronden in beleidsregels vast te leggen.

Categorieen:
Westland Algemeen