Archief

Toekomstscenario's Dukdalf in kaart

De stad Maassluis heeft verkennend onderzoek laten doen naar verschillende mogelijkheden voor de herpositionering van Dukdalf, het gemeentelijke WSW- en re-integratiebedrijf. Het bureau BMC heeft vier toekomstscenario's voor Dukdalf geschetst.

In het eerste scenario, Dukdalf als re-integratiebedrijf, zou Dukdalf zich concentreren op het ontwikkelen, opleiden en begeleiden van mensen naar reguliere werkgevers.

In het scenario 'beschut werkbedrijf' zou Dukdalf zich concentreren op de doelgroep aan de onderkant van de WSW en breidt het bedrijf uit in de richting van de doelgroep die nu aangewezen is op dagbesteding en geen kans maakt op werk op de reguliere arbeidsmarkt.

In de variant 'wijkwerkbedrijf' zou Dukdalf werk gaan organiseren voor zijn klanten in de wijken van Maassluis. Mensen met een uitkering en WSW-medewerkers zouden onder begeleiding klussen kunnen gaan doen, zoals schoonmaakwerk, groenonderhoud en persoonlijke dienstverlening en zo doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.

In het scenario 'wijkwelzijnsbedrijf' zou Dukdalf zelf werkzaamheden in de wijken uitvoeren met hun klanten, maar ook bewoners ondersteunen die klussen doen in hun wijk.

BMC onderzoekt de komende tijd welk scenario (of combinatie daarvan) het meest gunstig en haalbaar is. Wethouder Kromdijk zegt hierover: "Er ligt nog geen blauwdruk, dit is een richting waarin we Dukdalf verder kunnen ontwikkelen. In de komende maanden moet duidelijk worden hoe we hiermee verder gaan."

Categorieen:
Maassluis Algemeen