Archief

'Hospice moet direct steun krijgen'

De raadsfracties van VVD Westland en Progressief Westland vinden dat het Hospice Westland al bij de start overheidssteun zou moeten krijgen, desnoods vanuit de gemeente Westland. Dit huis voor mensen in hun laatste levensfase wordt binnen afzienbare tijd gerealiseerd aan de Dijkweg in Naaldwijk.

De twee fracties reageren op een uitspraak van de voorzitter van het bestuur van het Hospice Westland, dat in de eerste twee jaar geen overheidssubsidie kan worden aangevraagd, omdat men eerst de levensvatbaarheid dient aan te tonen.

In schriftelijke vragen aan het college van B en W willen de fracties van VVD-Westland en Progressief Westland onder meer weten of het een gemeentelijke subsidie betreft. Zo ja, kan dan de wachtperiode voor deze instelling niet worden ingekort?

Indien het antwoord 'nee' is, vragen de fracties zich af, of de gemeente de periode tot subsidieverstrekking door een andere overheid niet kan overbruggen, omdat het belang en de noodzaak van een hospice in het Westland al door middel van een onderzoek is aangetoond.