Archief

E-laadpalen op terrein FloraHolland

Bij FloraHolland in Naaldwijk kunnen sinds donderdag elektrische auto's worden opgeladen. Wethouder Meijer van Westland overhandigde de E-laadpalen officieel aan Gijs Kok, vestigingsmanager van de bloemenveiling.

Autohaag Zeeuw uit Naaldwijk is de leverancier van de elektrische auto, die door FloraHolland-medewerkers als poolauto gebruikt gaat worden. Dit autobedrijf is de enige partij in regio Westland die elektrische auto's mag leveren. De E-laadpalen en het gebruik van poolauto's passen in het brede beleid binnen de sierteeltsector om uitstoot van CO2 te verkleinen.

Stichting E-laad stelt oplaadpalen aan gemeenten ter beschikking. Westland streeft er naar om het duurzaamste glastuinbouwgebied van Nederland te worden. Daartoe behoort het bevorderen van duurzame mobiliteit. Door oplaadpunten voor elektrische auto's te realiseren, wil de gemeente elektrisch rijden stimuleren en onder de aandacht brengen van een groot publiek.

Naast de oplaadpunten bij FloraHolland Naaldwijk worden elders in het Westland vijf oplaadpunten gerealiseerd. Deze worden in het vierde kwartaal van dit jaar in gebruik genomen.