Archief

College Maassluis hecht waarde aan gebiedsoverleg

Het college van B en W van Maassluis is het niet eens met de raadsfractie van Maassluis Belang dat met het gebiedsoverleg de doelgroep niet of nauwelijks wordt bereikt. Dit stelt het college in de antwoorden op schriftelijke vragen van genoemde fractie.

Aan het gebiedsoverleg nemen per gebied diverse bewonerscommissies en Verenigingen van Eigenaren deel. Tevens worden deze bijeenkomsten bezocht door individuele bewoners. Bovendien worden de gebiedsoverleggen door de deelnemers als positief ervaren, aldus B en W.

Maassluis Belang had de indruk dat deze overleggen meer een vorm van 'klaagmuur' zijn dan van constructief overleg. Het college erkent, dat het in de beginperiode de wijkcoördinator veel tijd en energie heeft gekost om deelnemers te wijzen op het doel van het overleg en de mogelijkheden om klachten en meldingen bij het meldpunt te doen.

De totale kosten van het gebiedsoverleg bedragen € 30.000. Hiervan wordt 50% bekostigd door Maasdelta Maassluis. Het bedrag van € 15.000 dat de gemeente bijdraagt, komt uit het reguliere budget wijk- en buurtbeheer. Overigens bepalen bewoners de wijze waarop het budget wordt besteed. Het college is van mening, dat de resultaten op dit moment in overeenstemming zijn met het beschikbare budget.

Overigens zal het technisch voorzitterschap komen te liggen bij de directeur Samenlevingszaken, waardoor de wijkcoördinator meer invulling kan geven aan zijn rol. Bovendien zullen wethouders bij toerbeurt het gebiedsoverleg bijwonen.

Categorieen:
Maassluis Algemeen