Archief

Extra inzage 'Glastuinbouwgebied'

Om belanghebbenden zoveel mogelijk tegemoet te komen, houdt de gemeente Westland extra avondopstellingen in het gemeentekantoor 's-Gravenzande voor inzage in het ontwerp-bestemmingsplan Glastuinbouwgebied. Die extra openstellingen zijn er vanaf komende week op de maandagen en donderdagen vóór 26 mei en duren van 16.00 uur tot 20.00 uur.

Wel wijst de gemeente erop, dat deze avondopenstellingen uitsluitend bedoeld zijn voor het inzien van het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied en niet voor het inzien van andere plannen. Het plan is overigens ook permanent in te zien via www.gemeentewestland.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. en tijdens de reguliere openingstijden bij het Omgevingsloket.

Tot en met 26 mei kan iedereen die een pand of perceel in het glastuinbouwgebied bezit of gebruikt een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie geven. Het nieuwe plan, dat een groot deel van het Westland bestrijkt, vervangt 64 bestaande bestemmingsplannen.