WOS
Archief

GBW hamert op ziekenhuis

De raadsfractie van GemeenteBelang Westland (GBW) wil dat het college van B en W serieus werk maakt van het onderzoeken van de mogelijkheden van een ziekenhuis in het Westland. "Tot dusver worden vooral de onmogelijkheden belicht", aldus woordvoerder Alphons de Wit, die een andere benadering bepleit.

De fractie van GBW vindt het nu tijd om de strategie te wijzigen en in te steken op de mógelijkheden het bestaande Behandelcentrum, desnoods stap voor stap, uit te breiden tot mogelijk een volwaardig ziekenhuis, als dependance van de Reinier de Graaf-groep.

Het college heeft steeds aangegeven de vinger aan de pols van de Reinier de Graaf-organisatie te houden. In antwoord op eerdere vragen was aan de raad gemeld, dat de burgemeester en wethouder De Goeij op 1 december jl. op de hoogte zouden worden gesteld van de vorderingen en het perspectief van de Westlandse plannen. GBW wil weten of er een perspectief is geschetst.

Tot slot is de GBW-fractie nieuwsgierig naar de stand van zaken rondom het te realiseren Hospice. In haar visie zou het aanbevelenswaard zijn het hospice, een voorziening voor terminale zorg, te betrekken bij de realisatie van het ziekenhuis.

Categorieen:
WestlandAlgemeen