WOS
Archief

Keien permanent in Hofpark

De zwerfkeien in het Wateringse Hofpark zijn vandalismebestendig en moeten voorkomen dat automobilisten door het gras gaan rijden om de binnenkort te plaatsen poller te ontwijken. Om die reden zullen de keien er permanent liggen.

Dit schrijft het college van B en W na vragen van D66 Westland. De fractie had zich gestoord aan de ontsierende stenen en gevraagd of die wel volgens de regels waren neergelegd.

Volgens het college is met het plaatsen van de keien uitvoering gegeven aan een eerder besluit om de overlast in het Hofpark tegen te gaan. Om die reden was plaatsing niet vergunningplichtig. De beheerder van de Hofboerderij is op de hoogte gesteld, maar geen andere gebruikers van het park of omwonenden.

Als blijkt dat de keien problemen opleveren bij evenementen zoals Waterpop, dan zullen ze tijdelijk worden verwijderd, zo zegt het college toe.