WOS
Archief

Bomenkap in Hoogeland-West opgeschort

Voor de 26 bomen die moeten wijken voor de realisatie van Hoogeland-West in Naaldwijk worden er in de nieuwe wijk 18 bomen teruggeplaatst. De kap van de bomen, waarvoor een vergunning is verleend, is wel opgeschort tot de gemeentelijke commissie bezwaarschriften een advies heeft uitgebracht over een ingediend bezwaar.

Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen die de fractie van Westland Verstandig aan het college van B&W van Westland stelde. Voorlopig is dus ook geen sprake van het kappen van de zeven bomen langs de Kruisbroekweg.

Het college is het eens met de fractie van Westland Verstandig dat het openbaar groen belangrijk is, maar zegt dat zich situaties kunnen voordoen dat het handhaven van bomen niet tot de mogelijkheden behoort. Hiertegenover staat dan wel de voorwaarde dat er nieuwe bomen moeten worden geplant.