WOS
Archief

Grote toeloop voor Hoogeland

De start van de verkoop van de eerste fase van het nieuwbouwproject Hoogeland in Naaldwijk heeft zaterdagochtend direct een groot aantal belangstellenden getrokken. Om 11.00 uur was het al helemaal vol bij Vestia aan de Tiendweg. Na afloop stond de teller op bijna 660 belangstellenden.

Wethouder Duijvestijn wees er in een toespraak op, dat het niet alleen gaat om het voldoen aan de bestaande woningbehoefte in Westland. Hij legde tevens de link met de verdere ontwikkeling van het glastuinbouwcluster. "Daar zijn ook van buiten nieuwe mensen voor nodig en die willen wij aantrekkelijke woonvoorzieningen bieden", aldus Duijvestijn, die samen met directeur Tinka van Rood de lanceerknop indrukte.

De wijk Hoogeland heeft een uitermate strategische ligging: midden in het Westland, met onder meer een ruim aanbod van onderwijs- en sportvoorzieningen in de directe nabijheid. Het gaat voorlopig om 700, maar uiteindelijk 1.200 woningen voor uiteenlopende doelgroepen.