WOS
Archief

Tijdelijke winkeltjes aan de Badweg

De deelgemeente Hoek van Holland is bereid medewerking te verlenen aan de tijdelijke vestiging van winkeltjes en andere voorzieningen rondom het westelijke uiteinde van de Badweg. De onderneming Strandbeheer BV denkt daarbij onder meer aan een ijssalon en een krantenkiosk en aan maatschappelijke voorzieningen als een EHBO-post, kantoorvoorzieningen en invalidendouches en -toiletten.

Het dagelijkse bestuur van Hoek van Holland stelt daarbij wel als voorwaarde, dat de opstallen moeten worden afgebroken als de plannen voor het bouwproject Kaap de Goede Hoek tot uitvoering komen. Daarom zal de gemeente jaarlijks beoordelen of de opstallen gehandhaafd kunnen blijven.

De deelgemeente wil ook andere partijen in de gelegenheid stellen om hun interesse kenbaar te maken voor ontwikkeling van dit initiatief. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 27 januari melden. Als zich op 28 januari geen andere initiatiefnemers hebben aangemeld, zal worden overgegaan tot contractvorming met Strandbeheer BV.