WOS
Archief

'Storende stenen in Hofpark'

De D66-fractie van de gemeenteraad Westland is aangesproken door inwoners van Wateringen die zich inzetten voor de leefomgeving. Zij hebben geconstateerd dat er in het Hofpark een flink aantal enorme keien is neergelegd. Deze keien ontsieren volgens hen de uitstraling van het Hofpark.

D66 stelt, dat er geen informatie is te vinden over de herkomst van deze keien of het doel waarmee deze in het Hofpark zijn gedropt. In schriftelijke vragen aan het college van B en W wil de fractie om te beginnen weten, door wie en met welk doel deze keien zijn neergelegd in het Hofpark.

Zijn de gemeentelijke monumentencommissie en/of de bewoners en gebruikers van de Hofboerderij hiervan vooraf op de hoogte gesteld?, is de volgende vraag. Ook wil D66 weten of er een vergunning is afgegeven voor het plaatsen van de keien.

Verder is het de vraag of de keien er permanent zullen liggen of dat het om een tijdelijke actie gaat, en in hoeverre de stenen de organisatie bemoeilijken van evenementen in dit deel van het Hofpark, zoals Waterpop en de Fuchsiade.