WOS
Archief

Delfland grootste stijger met waterschapstarief

De waterschapslasten voor meerpersoonshuishoudens stijgen dit jaar nergens zoveel als in deze regio. Hoogheemraadschap Delfland berekent volgens onderzoek van de Vereniging Eigen Huis 8,46 procent meer dan vorig jaar en dat ligt ver boven het landelijke gemiddelde van 1,6 procent.

Ook bij de eenpersoonshuishoudens neemt Delfland met een stijging van 8,03 procent een 'toppositie' in. Alleen het waterschap Peel en Maasvallei heeft met 10,11 procent een nog grotere stijging.

De gemiddelde tariefstijging is volgens Vereniging Eigen Huis gematigd te noemen in het licht van het feit dat op 23 november 2010 de Spoedwet 100 miljoen in de Tweede Kamer is aangenomen. Als gevolg hiervan krijgen waterschappen nieuwe taken bij de verbetering van dijken. Dit is door Delfland ook het argument geweest om de stijging te rechtvaardigen.

De lastenverzwaring van 100 miljoen moet door de waterschappen worden opgebracht. Uit het onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijk dat bij 20 van de 25 waterschappen hiervoor geen tariefsverhoging nodig is. Naar eigen zeggen kunnen de taken in 2011 worden uitgevoerd door efficienter te werken, reserves aan te spreken en projecten uit te stellen.

Categorieen:
Algemeen