WOS
Archief

Vragen over bomen Kruisbroekweg

De fractie van Westland Verstandig wil dat de gemeente het kappen van zeven grote bomen aan de Kruisbroekweg in Naaldwijk opschort. De fractie vindt het onaanvaardbaar dat deze bomen verdwijnen. Blijkbaar worden de bomen aan de Kruisbroekweg enkel en alleen weggehaald om de ter plaatse aanwezig sloot ietwat te verbreden, aldus de fractie, die hierover schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Westland Verstandig wil onder meer weten of er een kapvergunning is verleend en ook hoeveel bomen binnen het plan Hoogeland er verder nog worden gekapt. Indien dat kappen al tot de mogelijkheden behoort, is de vraag of er ter plaatse een herplantingsplicht bestaat.