WOS
Archief

Westland wil wel verkering met 'de Hoek'

De flirt van de Hoekse deelraadsvoorzitter Hestia Reukema met de gemeente Westland is door burgemeester Van der Tak met een bijna-liefdesverklaring beantwoord. Dat kwam naar voren in zijn maandagavond gehouden nieuwjaarstoespraak.

In oktober verklaarde Reukema in een interview met WOS-TV, dat er heel veel aspecten kunnen pleiten voor aansluiting van 'de Hoek' bij de gemeente Westland. "Wij hebben met het Westland veel raakvlakken, zoals bijvoorbeeld in sociaal opzicht, maar ook op het gebied van de veiligheid, politiekorpsen en verkeersontsluitingen", zei Reukema destijds.

Van der Tak wees maandagavond niet alleen op de samenwerking op het terrein van de Plusbus, maar ook op het feit "dat wij zorgen voor de gladheidsbestrijding in deze Rotterdamse deelgemeente".

Ook de inzet van de Westlandse brandweer in Hoek van Holland en andersom de bezoekcijfers van Hoekenezen aan Westland Theater De Naald werden door hem naar voren gebracht. Van der Tak besloot met: "Er is meer dat Hoek van Holland en Westland bindt. Er begint iets moois te groeien; dat is weleens minder geweest."