Archief

Informatieavonden Ontwerp-tracébesluit

Het Ontwerp- tracébesluit voor het project A4 Delft- Schiedam ligt van 31 maart tot en met 11 mei 2010 ter inzage.

Het project A4 Delft-Schiedam voorziet in een nieuwe snelweg A4 tussen de Kruithuisweg in Delft en het Kethelplein in Schiedam. In het Ontwerp-tracébesluit is de A4 Delft-Schiedam uitgewerkt.

Tijdens de zienswijzenprocedure vinden vier inspraakavonden plaats. Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn tijdens deze inspraakavonden aanwezig en geven een presentatie over de plannen en zullen vragen beantwoorden.

U kunt tijdens de bijeenkomst uw zienswijze op het Ontwerp-tracébesluit mondeling kenbaar maken en laten opschrijven door een notulist. Daarnaast vindt er op de bijeenkomsten een formele openbare hoorzitting plaats waar u plenair uw zienswijze kunt geven.

Categorieen:
Algemeen