Archief

Tijdelijke locatie jeugdzorg van de baan

Het college van burgemeester en wethouders in Maassluis heeft besloten om de verdere ontwikkeling van een tijdelijke locatie van gesloten jeugdzorg in de Kapelpolder stop te zetten.

Op 29 maart heeft Avenier, voorheen Jongerenhuis Harreveld, aan het college te kennen gegeven af te zien van deze tijdelijke locatie in Maassluis. Dit heeft geen gevolgen voor de mogelijke komst van een definitieve vestiging van Avenier op de locatie van bedrijventerrein De Dijk. Het college blijft zijn steun hiervoor uitspreken.

Het maatschappelijke belang voor jongeren met gedragsproblemen en het beperkte aantal plaatsen voor deze groep jongeren in Zuid-Holland, wegen mee in deze keuze.

Op verzoek van Avenier zullen de gemeente en de Stadsregio Rotterdam samen met hen zoeken naar alternatieven voor tijdelijke vestiging van gesloten jeugdzorg in Maassluis of daarbuiten.

Categorieen:
Maassluis Algemeen