Archief

Zorgen over inzetbaarheid brandweer Maassluis

De Verenigde Senioren Partij maakt zich zorgen over de bezuinigingsplannen voor de brandweer Rotterdam-Rijnmond. Als de plannen doorgaan zullen er tien bluswagens minder ingezet worden. Het korps stelt daarbij dat het bluswerk niet in gevaar komt maar brandweerlieden hebben hun zorgen uitgesproken.

De VSP heeft het college van B&W gevraagd of er aan het concept bezuinigingsplan een risicoanalyse ten grondslag ligt en heeft gevraagd of deze stukken openbaar zijn.

De VSP probeert er achter te komen wat de gevolgen zijn voor het functioneren van de vrijwillige brandweer in Maassluis.

Categorieen:
Maassluis Algemeen