Archief

Convenant duurzame bedrijventerreinen

Overheden, het bedrijfsleven en de Milieufederatie Zuid-Holland gaan samenwerken om de duurzaamheid van bedrijventerreinen te bevorderen.

Het doel is om de terreinen zoveel mogelijk te behouden en de kwaliteit, functionaliteit en waarde te verbeteren.

Het Rijk heeft eind vorig jaar al een convenant ondertekend met hetzelfde doel. De meerwaarde van dit Zuid-Hollandse convenant is dat ook het bedrijfsleven zelf en de milieufederatie meedoen.

Het doel is eerst de bestaande bedrijventerreinen te herstructureren. Als dat geen oplossing meer biedt dan pas nieuwbouw toe te passen.

Categorieen:
Algemeen