Archief

Plannen herinrichting Woudseweg

De gemeente Midden-Delfland heeft het voornemen de Woudseweg te herinrichten. Hierbij verlaagd de maximumsnelheid zo eenvoudig en goedkoop mogelijk. Hiervoor is een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Met het opstellen van het beeldkwaliteitsplan voor de Woudseweg is in eerste instantie studie gedaan naar de mogelijkheden die er zijn om de huidige snelheid van 50 kilometer per uur meer af te dwingen en de huidige knelpunten op te lossen. Daarbij wordt gezocht naar een ontwerp voor de weg dat duurzaam en veilig is en met minimale kosten omgebouwd kan worden naar een maximum-snelheidgebied van 30 kilometer per uur.

Naast de herinrichting van de Woudseweg speelt op korte termijn ook de aanleg van de kruising Harnaschdreef / Woudseweg. Komende dinsdagavond worden de plannen nader toegelicht tijdens een informatie-avond.