Archief

Nieuwe aanpak bureau Halt

Bureau Halt hanteert vanaf 1 januari een nieuwe aanpak voor jongeren. Via een Halt-procedure kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met Justitie. Ongeveer de helft van de jongeren die de politie aanhoudt, gaat naar Halt.

De nieuwe aanpak richt zich op een grotere ouderbetrokkenheid en intensiever contact met de jongeren. Het maken van excuses aan slachtoffers is een nieuw en verplicht onderdeel van de nieuwe aanpak. Het bureau oefent met de jongeren in het maken van excuses en betrekt daar ook de ouders bij. In de praktijk is gebleken dat dit voor de jongeren een moeilijke opgave is.

De jongeren zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en moeten behalve het aanbieden van excuses ook de gemaakte schade vergoeden. Halt begeleidt en bemiddelt daarbij.

Categorieen:
Algemeen