Archief

Alleenrecht HVC terecht

Het Gerechtshof Den Haag heeft de eerdere uitspraak van de rechtbank over de verlening van een alleenrecht door de gemeente Westland aan Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) bevestigd.

Volgens het hof was aan alle voorwaarden voor de toepassing van deze uitzondering op de aanbestedingsverplichting voldaan.

De gemeenten Westland en AVR Afvalverwerking hebben een overeenkomst over de verwerking van huishoudelijk afval. De gemeente wil per 1 januari 2010 de verwerking van het huishoudelijk afval onderbrengen bij HVC via een alleenrecht en past daarom haar afvalstoffenverordening aan.

HVC is een overheidsbedrijf waarin alleen publiekrechtelijke lichamen kunnen deelnemen. AVR stapte naar de rechter omdat zij vindt dat deze opdracht had moeten worden aanbesteed.

Categorieen:
WestlandAlgemeen