Archief

Subsidie Vogelasiel De Houtsnip

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland heeft de volledige subsidieaanvraag 2009 van € 1200,- aan vogelasiel De Houtsnip, ten behoeve van de opvang van gewonde en zieke vogels toegekend.

In 2008 is er een soortgelijke aanvraag tot subsidie afgewezen omdat in een onderzoek van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbeschermingen (LID) bleek vogelasiel de Houtsnip niet voldeed aan een aantal eisen.

De aanvraag van 2009 is niet gelijk afgehandeld, maar er is afgewacht tot er verbeteringen rondom vogelasiel de Houtsnip waren. De LID voerde onlangs een hercontrole uit en op basis daarvan is de subsidie aanvraag alsnog toegekend.