Archief

Brandweer zoekt steeds vrijwilligers

Tijdens de commissievergadering bestuur donderdagavond, werd het beleidsplan 2010-2013 van de Brandweer Westland besproken. De terugloop van vrijwilligers baart zorgen.

Ondanks de goede organisatie en de enorme inzet van vrijwilligers zijn er knelpunten die niet snel op te lossen zijn. Hierbij speelt de beschikbaarheid van mensen overdag een cruciale rol. Mensen die overdag worden opgeroepen voor een 'vals' alarm worden uit hun dagelijkse werk gehaald waar werkgevers soms moeilijk over doen. De terugloop van vrijwilligers heeft ook te maken dat mensen buiten de kernen zijn gaan wonen, waardoor de aanrijdtijd te lang is geworden.

De 'postbezetting' overdag laat te wensen over. Voor de avonden en de weekenden is dat geen probleem. Volgens van der Tak is de bezetting zodanig dat er wel effectief gereageerd kan worden op calamiteiten.

Landelijk heeft de brandweer 4000 beroepskrachten en 24000 vrijwilligers.

Categorieen:
WestlandAlgemeen