WOS
Archief

Stijging wachtlijstjongerenhulp

Het aantal jongeren dat in Zuid-Holland meer dan negen weken moet wachten op hulp is de eerste helft van dit jaar met bijna 50 procent toegenomen: van 422 naar 606.

Na een gestage daling eind vorig en begin dit jaar, blijkt uit de stand op 1 juli dat de wachtlijsten voor de provinciale jeugdzorg weer zijn gestegen.

Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin heeft de provincies laten weten dat hij hen houdt aan de afspraak dat de wachtlijsten op 1 januari 2010 zijn weggewerkt

Categorieen:
Algemeen