Archief

Collectief winkelverbod in Naaldwijk

Vanaf dinsdag kan er aan winkeldieven en overlastgevers in het winkelcentrum van Naaldwijk collectief de toegang tot de winkels worden ontzegd. De collectieve winkelontzegging is een resultaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit is een samenwerkingsverband van gemeente Westland, Politie Haaglanden en de winkeliersvereniging.

Voorheen konden individuele ondernemers al een toegangsverbod opleggen voor de eigen winkel. Via goede onderlinge afspraken is nu een winkelverbod dat wordt opgelegd direct ook van toepassing voor alle deelnemende winkelbedrijven.

Met de politie en het Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt over het strafrechtelijke vervolgen van overtreders van het collectieve toegangsverbod.