Archief

Illegaal werk verder gedaald

De Arbeidsinspectie heeft in 2008 wederom minder illegale arbeid geconstateerd. Deze trend is al sinds 2006 waarneembaar.

Volgens de Arbeidsinspectie is dit een gevolg van intensieve controles, hoge boetes en de wetswijziging waardoor o.a. Polen, Tsjechen en Hongaren sinds 1 mei 2007 zonder vergunning in Nederland mogen werken.

In de land- en tuinbouw (overtredingen bij 11 procent van de inspecties) verbetert de situatie volgens de nieuwsbrief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het aantal overtredingen in de regio Westland ligt duidelijk hoger dan het landelijk gemiddelde. De arbeidsinspectie heeft strenge controles aangekondigd.

In 2009 bekijkt de Arbeidsinspectie of de economische crisis aanleiding is voor bedrijven om de kosten te drukken door meer mensen illegaal te laten werken.

Categorieen:
Westland Algemeen